Allmänna villkor skipass

Skipassystem                                                                                                           
Borgafjäll använder systemet AXESS vilket innebär att du behåller kortet i fickan och åker igenom läsarna som känner av om du har ett giltigt skipass. Har du ett skipass från en annan anläggning som använder AXESS kan du ladda det med skiddagar hos oss.
Försäljningsställen
I liftkurarna vid foten av liftarna  på Avasjö och Borga säljer vi och hjälper dig med ditt skipass.         
Chipkortet är det elektroniska kort som din skipasstid laddas på.
Chipkortet tillkommer vid nyköp. Detta kan sedan återanvändas år efter år.
-Kortet förvaras i jackfickan ej tillsammans med mobiltelefon eller andra elektroniska kort.
-Kortet tål ej värme från värmeskåp/torkskåp.
Skipass kväll ingår vid innehav av giltligt dagskort.
Skipass är personligt – får ej överlåtas.
Skipassförsäkring ingår – mot uppvisande av kvitto kan ditt borttappade skipass spärras och vi ersätter din återstående tid. Nytt chipkort betalar du då själv.
Föräldrasäsongskort
– är ett skipass som kan delas mellan två förälder med mindre barn som inte kan åka i backen. Vid köp av detta säsongskort behövs bägge föräldrars personnummer och namn som är kopplat till skipasset.
Vid sjukdom/olycka – mot läkarintyg ersätts återstående skipasstid. Gäller från det intyg lämnas in till närmaste försäljningsställe. Gäller ej skipass som ingår i paketering.
Vid olycka – Vid olycka gäller din privata olycksfallsförsäkring eller SLAO utförsåkarförsäkring om sådan är tecknad.
Dagen – är påbörjad vid första åket. Ej dygn.
Barn – under 7 år åker GRATIS i hela systemet om de använder hjälm. – De behöver dock eget skipasscard!
Seniorer över 65år åker med reducerat pris, vilket är samma prislista som för ungdom.
Kontanter
Vi tar ej emot kontanter i liftkortkassorna -endast kortbetalning och Swish gäller.
Regler vid fakturering
Kommun, stat, landsting och företag kan handla på faktura hos oss. Den som handlar ska ha med sig en i förväg ifylld rekvisition. Av rekvisitionen ska framgå:
Företagets organisationsnummer
Fakturaadress
Referens
Vad som får inhandlas och en ungefärlig summa
Underskrift från behörig
Den som gör själva köpet ska kunna legitimera sig.
Skipass är personliga och får inte överlåtas till annan. Vid påkommen överträdelse bötfälls skipassansvarig person med  en straffavgift  på 2500kr